Prosinec 2010

ČuSíQ kenííšQové SanTa ClausííčQowé oH yh mucQ

25. prosince 2010 v 12:12 | Lind[say]* JSEM JEN JEHO: ♥ PinQ.JeSuS.Sex.bOy |  Deníííšek slečNy Lind[say]*
ČusQynQy BusinQy,
jsem upe nejQy happY! Dostalinkala jsem všechinQy dálešQy cO jsem chtělinkQala od PinQ.JeSuS.Sex.bOy!! oN byl tááQ slaďoufQý?! Upe mi tam rOzdalinkal ty dárešQy a řeklinkal mi, žhe ještě neviděnkal hezČí hOlčinQu jkO jsem yÁÁ?!! Tkže hOlky, JeSuS.seX.bOy. jsem dostinkala dO postýlQy yáá, tkŽe žádný přebíráníško, joooo?? Jko, jestli se hO někdO dotinká, ukážinkám mu cO je thO TexaskeJ.MasakříčeQ.MoTorofou.PilkOu, voE nečum, jkO, mucQ!

Moe dááálQy ,, ty nejkwáásnější!!
PinQ.JeSuS.Sex.bOy ♥ Na velikOsti záááleží!
I paDíík
I phOníííQ 4 jujujuuHůůů
HadříííííííííQy
NinTendO oH
VoňááááfQui ♥ mám třI vOňáááfQy od JeSuSe.sex.bOya!
PlyšáánQy a dalšíínky cOol věCi, na kterééé VY z daleKa nemáte! JeN mOe!

MÁM BOLÍÍÍÍSTKU NA DUŠÍNCE MUCQ
ROZVEDLINKALA JSEM SE S E SVÝM BOYFRINEDKEM!

WANA BE MY BoYfrIenDííQ?

YES ♥ NO ♥ MAYBE ♥

REQLAMQA!

REKLAMINKA: K. a Amarantes


BhOlest na dušííínCe a cHo si přejinQáám k vááánOcíčkQům

24. prosince 2010 v 15:16 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
Oh my styLe gOt!
Nebylinkala jsem tu ani nepamatinkuju tkže pííííííííííííííísánQuju

Má biGer přááníínQa, voE
BýT kwááásnější neŽ teĎ, mucQ jsem seXynQy
I pHoooNe neW 4
I padííQ, mucQ a růžhOuwý
NintendO ten neW mOdel, mucQ
New voooňááávečQui ♥
KwááásnýhO plyšánQa a mnOho dalších, cool věčičeQ co jsOu meGa drahÉ

MÁM BOLÍÍÍÍSTKU NA DUŠÍNCE MUCQ
ROZVEDLINKALA JSEM SE S E SVÝM BOYFRINEDKEM!

WANA BE MY BoYfrIenDííQ?

YES ♥ NO ♥ MAYBE ♥

BÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, mějtinkejte se kwáásně a veselinQé váááááááááánOčíKy

REKLAMINKA: K. a Amarantes


PaRis WiltOn se opičinkáá pO HiltOn

12. prosince 2010 v 20:29 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
ToE tk stlááášnéééé. Néé, pLostě.. Nechápinkám WiltOn plOč se tk jmenujinká, chce být jkO HiltOnka, no ae nejvícZ se pOdobinkám HiltOníínQovéé jhááá. Tkže pOzOr WiltOnováá.

DNESQA VYHLAŠUJINKÁM HÁDQU: LINDSAYNQA VS. PARIS WILTON aneB kdO je větší bááárbíínQa pO HiltOnowéé. Diskutujinkujte v článešku!


Jháááá jsem HOT JkO HiltOn a WiltOn jhe až pO mě!! MuckíínQo!


REKLAMINKA: K. a Amarantes

kOuKNIkejte se taM.. :P xD


UmíííŠtěníšQO -- méé vzOríííšQyui

12. prosince 2010 v 19:38 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
Na prVníííM místečQui:

PaRisinkujQa HiltOnínQová
prOč poraZinkala WiltOnovOu a HolÁÁÁÁsQovou?
 • Je plawáá nepOužítáá báááárbííínaQa, mucQ
DruHýýý mísssteŠqoo:
ReGiiinQa HooLíínQováá
 • pOrazila WiltOnovou, ptŽ neNi pOrnOheríínQa
TřeTííínQo míístíí:
ParinQa WiltOnqOVááá
 • Je pOrnOherííNka, tk prOTo třetííí míístííNqoo..
OTÁZKA: ptátinkáte se, jestlinnky můžinkate být v loserech, nieee.. xDDD toE jenOm plO lůůzríQy a uŽ asi s KinQem a LooOseríínkem kOnšííím, nejstinkejte spokoJeni.

REKLAMINKA: K. a Amarantes

kOuKNIkejte se taM.. :P xD


ReGiI HolÁásQowáááá

12. prosince 2010 v 14:36 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
ČusÍíÍÍQ,
tkŽe ReGinQa je můY vzOr, ptŽ....

 • ByLa ve VyVoLenýCh :-**
 • Je seXynQy
 • Je blOndýs
 • Má hezKou postavišQu
 • DoKázala hOodně věcičeQ
 • Je saMa sebOu
 • Je bááRbíínQa
 • NeNávidí staRý, hnuSný, ošOupanýý lidišQy
 • Je prOti EmOušůům, apOd.
SnaD váááM tO stačinQáááá

REginQaBaRbiePinQy
Je kwááááááááááááááááááááááááááásNááá, mucQ. Záwiďte mě a jí naŠíí kwááásu, muck ♥-♥

REKLAMINKA: K. a Amarantes

kOuKNIkejte se taM.. :P xD


PaRis WiltOn - můJ vzOr II.

10. prosince 2010 v 15:37 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
Tkže o PariSce WiltOnce napíšánkuju už dnes, prOtOže.. zítrinka asi nebudu mít časííííQ..

http://images.mirror.co.uk/upl/m2/may2005/0/6/000D10A1-E288-128A-9C5680C328EC0000.jpghttp://www.que.es/archivos/201002/pariswilton1-640x640x80.jpg

Je stráááááááááááááááááááááááááááááášně kwáásná, má sExy fOtešQy  a má fakT cooL přítEle RobííkQa RosenberQa, mucK. O tOm tky napísánkuju.

 • PariS je blOnd
 • Má velKéé prsinka
 • Je střEdeM pOzornosti
 • Je sebEvědOmááá, mucQíí
 • Je seXy, boHatááá a kwááásnáááá

REKLAMINKA: K. a Amarantes

kOuKNIkejte se taM.. :P


PrOč je můůůJ vzOr PariS HiltOn??

10. prosince 2010 v 15:09 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
Čusky hoJky,
mŮj vzOr je PariS HilTon i WiltOn a ReGii HolásQová. Zítra napísankuju o WiltOn a pozítří o HoLásQové ReGii.

ParIs HilTon mám rádinka, plOtože něco v živOtě dokázinkala, prOslavila se a má kwásňoušQého hafíííQa, Tinkerball nebO tak aSi, nWm jakQ se jmenujinkááá.Je blOnd, má hOtely HiltOoOon, mucQ jsou kwáááááásnýý. :-)))))))))))

KwáááásnÝ deN vám přeJe, LindSay HiltOnovááá

REKLAMINKA: K. a Amarantes


OmLuVinka

9. prosince 2010 v 20:38 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
AhOjky lidišky,
jHá se chci omluvinkat, žHe jsem na vásH byla hNusninká hlavně na K. a AmaRanthes. BuDinkám váM dělinkat reklamšku a přijmětinkejte mOu omluvišku. Budinkám už snaD normálninká, mucQ. DouFám, žhe mě nenahlásinkáte.. sORRy.. :((

REKLAMINKA: K. a Amarantes


MůY neVzOr anEb vysvětleníšQooO

7. prosince 2010 v 16:52 | Lind[say]* |  TéMa týdneška

MáM taDy dVa mé NevZoRy: K. a Amarantes

NeMimkám je rádinka, jsOu na mě ošklivoušQéé, jsOu vypatlaňoušQé a myslinkají si, žhe jim patřinQá světík, mucKi.

K. - VYSVĚTLENÍŠQO FOR YOUUU aneB mucQ neBlOh

sI drZoušQá, myslinkáš si, žHe si nejlepšíí a ChOváš se jkO šesTnáctiLetáá prCina, fkT nechápikám já teBe. mÁšH blOg kteRý neNinká růžhouwoušQý.. :(( tO mě mrzinkáá

Amarantehes - vysvětleníšQoO fOr yOu kenííkoK

si neVědOmá, připtOmněloušQá, dZoušQá, myslíinkáš si, žHe ti je šestNáct, bleenko, blííí... oh my fuCk.

StaČinká vÁm tOhle vysvětleníííšQooo??

MůJ kwÁsný vzOr

7. prosince 2010 v 13:59 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
AhOjky bejbinQy,
tkŽe můj vzOr..

MůJ nejVětšÍ vZoR je určItě PariS HilTon i WiltOn. DáLe i ReGinQa HoLásQová, fakT suPík hOlčišQy..

PariSqaaaPinkyBaRbi
PariSka: je kwÁsná, mÁ suPa jmÉninqo, chOvá se dOkonale, a je dOkOnaloušQá. Má hEzkOu poStawu a je bOhatáááá.

REginQaBaRbiePinQy
ReGinQa: bLond sleČínka, byLa ve VYvOlených (je suPa) Má hezkOu postavišQu, veLký prsíčQa, ouuu.

WiltOnka
PaRis WiltOn: kwáSná, na fOtce s RoSenBergem, mucQ.. jsOu kwásný párešeK!!
VYSVĚTLENÍ PRO K. ♥♥♥♥ Amaranthles BUdinká jiŽ dneS tk čeKejte, bejbíís.


LooSeríčeQ & KinQue[queenN] dNe 6th DeCembeR

6. prosince 2010 v 15:41 | Lind[say]* |  LoOsErÍq & KinQuáč dNe!
JešTě přeDtím než jsem napísankovala tenHle článečzeQ jSem prOhodila nějaký looserííKy a odHodila jsem je na pOpelniCi.. x((

OuT lidišQui.--IN uPe supE lidišQy..--


NellynQa - zachOvala se výbOrně, kdyŽ jí umřinkala RenNčíínQa
RíbA - uPe mi vyraZinkal deChínQo při jeJim kOmentááříQu (?) MucQ a I LOVENKO YOUUU ♥

PinkyBarbie.blog.cz
CuTe yeaHh

PloČ ješTě nezMěninkali téminku týdnešQu ?????????????????? OMFG, u vŠeCh kenŮů

6. prosince 2010 v 15:00 | Lind[say]* |  Deníííšek slečNy Lind[say]*
AlOha bejbinQy, pičinQy, keňoušCi apOd.,
princeSs NellynQa neBude teď mOcik přidáwinkat, prOtože budE musinkat zařidinQat (aSi) pOhřebíQ prO jeJí lasišQu RennynQui, je thO fááákT smutNinké, ale o tO vícE se těšímkám na neW zvíŘátQo, kteRý buDe NellČa mítinkat.

Oh noU, plOč ještě nenI noWééé téminQo týdnešQu?? JkO, drzOst bO cO, woee!!

DnesQa přidámkám LOOSERA A KINGUÁČQA DNE 6.12.2010 (v přeKladíšQu 6th DeCeMbrísQo)
MáM uŽ všeChny vybraný, krOmě jednOho LůůůzrinKa. MucQííííí.

Mějtinkejte se vašHe nejKrásňější BaRbinka Lind[say]* Oh MucQ

ŠpaTňoušQá zprávišQa

5. prosince 2010 v 15:54 | SaD NellynQa |  Deníííšek slečNy NellynQy
AhOjky prinCátQa,
zemřinkala mi mOe lasičQa ReNny ♥ :(( OMLUVINKEJTE MĚ ALE NEBUDU PŘIDÁVINKAT :(( SE ASI ZABIJU, ŽIVOT JE NA NICINKO.. :((( PROSÍM VRÁTINKEJTE MI JI ZPÁTKY, BYLA TAK KWÁSNOUŠKÁ!!

VašHe nejsmutnějšÍÍ NeLLynQa :((

AnketQa - ChceTe knížešQu CuKrOví?

5. prosince 2010 v 11:29 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
AchÓjky,
dneS se hlásimkám uŽ po někOlikáté, aLe jsem tu s anketinQou! M u c Q.
DoUfám, žHe budeTe hlasovinQat a mi buDeMe kOnešně písánkovat heZů kníženku o cukRovínKu. BuDoU tam radinky na tO, jaQ upéctinkat lepŠí a víCe chUtné cukrOvíí, mucK.

Tk hlasinkejte!

KrásQa ♥ LindsaynKa*

NáDheRné obrázešQy ---> jsOu cuTe ♥

5. prosince 2010 v 11:04 | Lind[say]* & NellynQa |  Růžowoučkééé obrázečQy
PINKYBARBIE♥
PINKYBARBIE♥
PINKYBARBIE♥
PINKYBARBIE♥
PINKYBARBIE♥
PINKYBARBIE♥
teNhLe obráZeQ je fkT bOžžžíííí ♥

ObRázečQy jsOu nejvícZ cuTe a jsOu jenOm na nejLepších blogžínQách! Tkže si je běžte rycHle taQy přidatinkat, jinaQ budeTe upE oUt ceLeJ deN, oMg :'( JdeM na fOcení tk se mějtinkejte kwááááááásně :-**** ♥ mucQ

KniHa o CuKrovíííšQu ??

5. prosince 2010 v 10:40 | Lind[say]* & NellynQa |  TéMa týdneška
PINKYBARBIE♥
Čuskýý bejbiny,
tkŽe jsme se rOzhodovinkaly meZi knihOu VáNočNí pOkrmy nebO CuKrOvíííšQo a vybralinkaly jsme cUkrovííí. Co vy na tO? My bááRbíínky buDeme písánkovat knížešQu o cukRovíínQu. MucQ!

pRVnÍ RECEPTÍÍÍÍQ čeKejTe uŽ dnesQa! Ou jÉ.

DáRky fOr ouR bOyfriendS:
 • deOdorantíííčeQ
 • pŘáníšQo
 • tričíčQo
a tOe všEEE, cuTe ne?

VašHe PinQyBarbíínQy" mucQ. ♥ I lOve ChriStmAs TiMe!!

KRááásNoušQé BarbinQy Lind[say]* (VerunKa) & NellynQa (Nela)

NáDheRné obrázešQy ---> pŘeVážně růŽhowééé

4. prosince 2010 v 17:07 | Lind[say]* & NellynQa |  Růžowoučkééé obrázečQy
JsOu fakTicky k sežRání, kwáááááááááááásňoušQýýý. RůůůůŽhOwýýý a seXy!
PaPiinKy vaŠhE BaRbinky

TeĎ jdem kOuknOut na ty noWý knížešQy cO kOupinkala NellČa a pŮůJdem pécT cUkrOvííííšQoo :-*** ♥-♥

Už jSem dOčetlinQala tu kníŽQu HypNoTizéééR :-** ♥♥♥♥♥

4. prosince 2010 v 14:58 | Lind[say]* |  Deníííšek slečNy Lind[say]*
Z naDpisu vidínkáte, žhe jsem dočetlinQala tu knížešQu, jHůŮů.

AhOjky pipinQy,
teď jSme se vrátinQali z nákUpčíčQu VáNočníčkejch dárešQůůů. PřeDstawte si!! DoStanu k VáNocůM spOlečně s NeLlynQou ThE SiMs 3 Po SeTmĚnÍ & CeStOovNí horešQůů!!! JuPíÍíÍ. KoNečně. Jsme se stlááášně těšinQaly.

Jdu hlEDinKat RůŽhWoušQé obrázešQy a pOtOm je s bEsToVní SiSterQou přidáme, okii??

OMG & VáNočNí dálešQy

4. prosince 2010 v 12:57 | NellynQa |  Deníííšek slečNy NellynQy
LiNdSaY

Čusíík bejbíí,
tkŽe jsem byla předevčírem nakoupinkat vánošní dárešQy, ale neřeknikám vám cO jsem koupinkala Lindsay ♥.

MaMinCe jsem kOupinQala:

PaPíčkQovi jsem kOupinkala:
 • zapalOvač JaCk DanieL mucQ, tátííQ je ujetinkej na zapalOvačinQy :-** ♥
 • + tričíčQo, ale tO jsem na internetQu nenašlinkala, nuu :((
DnesQa budu dělinkat:
BudEme píctinkat cukrovíšQo s maminQou a Lind[say]nQou*, mucKíííí
PůjdeMe nakOupinkat ještě dárešQy prO svOje bOyfriendíQáčKy.. :** ♥
a pOtom uvidíme, mucQíííčKo

PapíčeQ a mějTinkejte se.. :-** ♥♥

My favOurite bOok [Lindsay*]

3. prosince 2010 v 15:34 | Lind[say]* |  TéMa týdneška
PinKyBarbííí
AchÓj lidíšQy =P, nOrmálně mám rýmišku a frkám jak o žiwůtek, frrrrrr. Pstě si musíte uvědominkat, žhe už na blogžánek nemám tolika časínQu, takŽe tu za mě bude hOdně NellynQa, my sisTerQa. Nejvícz jsem skouklinkla pár filmešKů, velmi rOmantických, ae rycHle jsem to vyplinkala, plOtože to tam dělinkali a to je nevhOdné. V televizce toHle dělinkat, nO. Teď vám napísankuju o mé favOuritko knížešce, mucQ!!

http://www.nakladatelstvi.hostbrno.cz/img/catalog/obrazek-2/506.jpg
TeĎ čtu tUhle knížešku, jmenuJe se HypnOtizéér a napísankoval jí LarS KePler, mucQ. Fakt žráDlO spisovatelíQ, mucQ!! Nejvícz je tam to, žHe je stláášně napínavounká a čtu jí už asi tři dníčQy, ae už jí mám skOrinko dočetlinkou, mucQ! VyskytujOu se taM pOstavy: ErIk BarQ [fkT cOol chlapíQ], JoOn Linn [jHů, oN je jako já VeRa Linn*, mucQííí]. Je tOho fakT hOdně co bych vÁm o téhle knížešce řeklinkala, ae jdu nakoupinkat dárešQy, tk pááápííčeQ!